Pożyczki hipoteczne

Eurobank Pożyczka hipoteczna

Eurobank

Pożyczka hipoteczna

Wysokość raty: 910.3 PLN / miesiąc

Oprocentowanie: 7.61 % / w skali roku

Prowizja: 3000 PLN / jednorazowa

Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 910.30 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert oprocentowanie jest podawane jako suma stałej marży (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty.
Oprocentowanie nominalne 6.72 %
marża 4.99 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 7.61 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Bank stosuje podwyższenie marży o 1,20 p.p. do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej.
Polisa na życie 30.00 PLN Wymagane przez cały okres kredytowania.
Ubezpieczenie oferowane przez Bank już od 0.3% za rok od kwoty aktualnego zadłużenia (istnieje możliwość skredytowania składki).
Wykupienie ubezpieczenia z TU, którego Bank jest Agentem i utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres minimum pierwszych 10 lat kredytowania daje możliwość dodatkowego obniżenia marży o 0,1 p.p.
Bank akceptuje także ubezpieczenia oferowane przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 3 000.00 PLN Koszt prowizji za przyznanie kredytu wynosi 2,5%.
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego Wkładu.
Polisa ubezpieczeniowa 360.00 PLN Wymagane przez cały okres kredytowania.
Ubezpieczenie oferowane przez Bank już od 0.3% za rok od kwoty aktualnego zadłużenia (istnieje możliwość skredytowania składki).
Wykupienie ubezpieczenia z TU, którego Bank jest Agentem i utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres minimum pierwszych 10 lat kredytowania daje możliwość dodatkowego obniżenia marży o 0,1 p.p.
Bank akceptuje także ubezpieczenia oferowane przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe.
Wycena nieruchomosci 210.00 PLN Wycena nieruchomości wymagana jest do podjęcia decyzji kredytowej (wyjątek stanowi zakup na rynku pierwotnym - jako wartość nieruchomości Bank przyjmuje wartość zakupu podaną w umowie). Wykonywana jest na koszt klienta. Uproszczona opinia o nieruchomości kosztuje 210zł
Suma kosztów 3 570.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE Bank nie wymaga weksla.
Wcześniejsza spłata kredytu 3.00 % Opłata za wcześniejszą, częściową lub całkowitą spłatę kredytu/pożyczki wynosi 3% – obliczona od nadwyżki przekraczającej 30% początkowego kapitału w okresie pierwszych 36 miesięcy okresu kredytowania.
Przewalutowanie
  na PLN brak Brak możliwości przewalutowania kredytu na PLN.
  na EUR brak Brak możliwości przewalutowania kredytu na EUR.
  na CHF brak Brak możliwości przewalutowania kredytu na CHF.
  na USD brak Brak możliwości przewalutowania kredytu na USD.
Plusy
  • Spłata możliwa w ratach równych lub malejących
  • Długi maksymalny okres kredytowania
  • Bank akceptuje dochody uzyskiwane za granicą
  • Raz w roku możliwość zawieszenia płatności części kapitałowej raty
Minusy
  • Bank pobiera prowizję za przyznanie pożyczki