Pożyczki hipoteczne

Alior Bank Megahipoteka-oferta standardowa

Alior Bank

Megahipoteka-oferta standardowa

Wysokość raty: 882.72 PLN / miesiąc

Oprocentowanie: 7.29 % / w skali roku

Prowizja: 6000 PLN / jednorazowa

Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 882.72 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert oprocentowanie jest podawane jako suma stałej marży (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.

Podano marżę bazową. W zależności od indywidualnej oceny klienta, bank może ją podwyższyć.
Oprocentowanie nominalne 6.33 %
marża 4.60 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 7.29 %
Ubezpieczenie pomostowe 240.00 PLN Podano wartość w ujęciu miesięcznym. Składka płatna miesięcznie wraz z ratą kredytową. Do momentu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 2,50 punktu procentowego i przekłada się na wzrost raty o podanej szacunkowej wysokości. Marża zostaje obniżona po ustanowieniu zabezpieczenia.
Polisa na życie 0.00 PLN Bank standardowo nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji polisy na życie.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 6 000.00 PLN Prowizja ma charakter jednorazowy i jest to maksymalny poziom prowizji. Wysokość prowizji za przyznanie kredytu jest negocjowana indywidualnie z Klientem. Minimalny poziom prowizji to 2 proc. Prowizja płatna ze środków własnych klienta.
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego Wkładu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Bank standardowo nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji polisy na życie. Ubezpieczenie jest jednak obowiązkowe w przypadku jedynego żywiciela rodziny, wykonywania niebezpiecznego zawodu, w przypadku dysproporcji w dochodach osób stanowiących gospodarstwo domowe.
Wycena nieruchomosci 700.00 PLN Podana wartość ma charakter szacunkowy. Zależy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcą oraz stawek obowiązujących w danym regionie.

Bank może nie wymagać wyceny w przypadku wysokiego udziału własnego (rynek wtórny) lub określonych kwot kredytu i wybranych lokalizacji (rynek pierwotny).

W przypadku inspekcji budowy bank pobiera opłatę w wysokości 160 zł .
Suma kosztów 6 700.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE Bank nie wymaga weksla, jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
Wcześniejsza spłata kredytu 3.00 % Dla umów zawartych po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami: w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Bank pobierze rekompensatę w wysokości odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części Kredytu w okresie od dnia faktycznej spłaty, nie więcej niż 3% spłacanej kwoty Kredytu. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty.
Przewalutowanie
  na PLN 1.00 % Jednorazowa prowizja płatna od kwoty podlegającej przewalutowaniu. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
  na EUR 1.00 % Jednorazowa prowizja płatna od kwoty podlegającej przewalutowaniu. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
  na CHF 1.00 % Jednorazowa prowizja płatna od kwoty podlegającej przewalutowaniu. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.
  na USD brak Brak możliwości przewalutowania kredytu na USD.
Plusy
  • Minimalna kwota pożyczki hipotecznej wynosi 25 000 zł
  • Aktywnym klientom bank oferuje niższą marżę
Minusy
  • Prowizja płatna ze środków własnych klienta