Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, z którego wynika, że wzrośnie wysokość jednorazowego odszkodowania przyznawanego rolnikom z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługującego za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Tego typu odszkodowania są świadczeniami finansowanymi z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, a ich wysokość wynosi obecnie 700 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stawka jak w ZUS

Warto podkreślić, że kwota ta nie była podwyższana od lipca 2014 r., ale w tym czasie zmieniła się wysokość jednorazowego odszkodowania, przysługującego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, które przyznaje ZUS w systemie powszechnym.

Obecnie wynosi ona 809 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowi.

To właśnie z tego powodu Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników zwróciła się do ministra rolnictwa o podwyższenie kwoty, która przysługuje rolnikom z tego samego tytułu i właśnie taką jej wysokość zaproponowano w projekcie.

Znalazły się w nim także przepisy przejściowe, które zakładają, że do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania w trwających, ale nie zakończonych ostateczną decyzją sprawach, stosuje się już nowe przepisy.