Kredyty preferencyjne dla rolników funkcjonują w naszym kraju od ponad 20 lat. Stosunkowo łatwy dostęp i korzystne oprocentowanie pociągnęły za sobą bardzo duże inwestycje w gospodarstwach rolnych. Czym charakteryzują się tego typu pożyczki?

Co to jest kredyt preferencyjny?

Kredyty preferencyjne, to kredyty bankowe udzielane na korzystniejszych warunkach, które są adresowane do konkretnych grup. Preferencyjne mogą być np. harmonogramy spłat, wysokość oprocentowania, harmonogram spłat lub możliwość zastosowania prolongaty.

Cechą charakterystyczną kredytów preferencyjnych jest fakt, że różnicę pomiędzy ceną rynkową tych pożyczek, a ceną rynkową tradycyjnego kredytu pokrywa państwo. Dlaczego? Ponieważ jest to m.in. dobry sposób na pobudzanie gospodarki.

Dobrym przykładem kredytów preferencyjnych są kredyty dla rolników, które mogą być przeznaczone np. na modernizację gospodarstw, ale też kredyty z obniżonym oprocentowaniem dla studentów na edukację. Warto pamiętać, że przyznanie kredytu na preferencyjnych warunkach niemal zawsze oznacza konieczność spełnienia dodatkowych wymogów formalnych.

Które banki udzielają kredytów preferencyjnych rolnikom?

W wypadku kredytów preferencyjnych dla rolników preferowanym celem inwestycji jest powiększenie skali produkcji i jej unowocześnienie, obniżenie kosztów wytwarzania i dostosowania produkcji do potrzeb rynku. Dopłaty realizowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W zakresie stosowania dopłat do kredytów od 2015 roku Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa współpracuje z następującymi bankami: Bank Polskiej Spółdzielczości SA, SGB-Bank SA, Krakowski Bank Spółdzielczy, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Zachodni WBK SA i Pekao SA.

Co można kupić?

Kredyty takie mogą być przeznaczone m.in. na zakup i instalację maszyn, urządzeń i wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej.

Obejmuje to przede wszystkim sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka.

Co ważne zakup może obejmować zarówno maszyny i urządzenia nowe, jak i używane, przy czym te drugie nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych.

Kredyty preferencyjne dzielą się na kilka linii – w zależności od tego, do kogo są skierowane i na co można przeznaczyć pozyskane pieniądze. Szczegółowy ich opis można znaleźć w placówkach bankowych.