W dzisiejszych czasach ekologia odgrywa dużą rolę także w rolnictwie. Dynamiczny rozwój technologii umożliwia zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak moduły fotowoltaiczne i pompy ciepła powietrze-woda, które mają pozytywny wpływ na prowadzenie gospodarstwa. Sprawdź więc dlaczego wykorzystanie źródeł energii odnawialnej jest opłacalne dla rolników.

Fotowoltaika – co może dać rolnikowi?

Gospodarstwa rolne mają duże zapotrzebowanie na energię, gdyż znaczna część pracy jest w nich wykonywana za pomocą urządzeń pobierających energię elektryczną. Inwestycja w odnawialne źródła energii jest więc dla nich bardzo opłacalna, ponieważ zapewnia im szereg korzyści.
Panele fotowoltaiczne mają za zadanie zamienić promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, z której skorzysta gospodarstwo. Wytworzona za dnia energia, która nie zostanie zużyta od razu, staje się tzw. nadwyżką i przekazana zostaje do sieci energetycznej. Rolnik będący prosumentem może w ciągu roku odebrać 80% oddanych nadwyżek. Cały proces jest automatyczny i nie wymaga dodatkowej biurokracji.

W rolnictwie bardzo istotne jest efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Żyzne grunty przeznacza się na uprawy, a na innych terenach wypasa się bydło i trzodę. Panele fotowoltaiczne można z kolei montować na wszelkich budynkach gospodarczych, dzięki czemu wszystkie możliwości zostaną odpowiednio wykorzystane. Na instalacje można też przeznaczyć część pól. Farma fotowoltaiczna nie wyklucza jednoczesnego wypasu pewnych zwierząt hodowlanych.
Ponadto, według prawa gospodarstwa rolne, decydujące się na inwestycje ekologiczne mogą odliczyć 25% poniesionych kosztów od płaconego podatku od gruntów rolnych. Inną korzyścią takiego rozwiązania, jest brak zależności od zmiennych cen energii elektrycznej, wywierających wpływ na końcową cenę produktu, a zatem na konkurencyjność produkowanej żywności. W efekcie takiego działania rolnik więc ma szansę zarabiać więcej, tracąc mniej.

Gromadzenie wody – na czym polega?

Program gromadzenie wody polega na zbieraniu wody opadowej w celu zapobieganiu skutkom suszy.  Jak tłumaczą entuzjaści rozwiązania, założenia ekologicznego gospodarstwa to można osiągnąć poprzez szerszą promocję wykorzystania wód opadowych, pozyskanych i zachowanych. Szacuje się, że w ciągu roku gospodarstwo może zaoszczędzić nawet 30m³ wody wodociągowej, a tym samym jej równowartość pieniężną. Co więcej, wykorzystując wodę opadową do pielęgnacji roślin, wywieramy na nie pozytywny wpływ – woda opadowa jest miękka, a także uboga w chlor, przez co bardziej nadaje się do polewania niż woda z kranu.

Według PZPRZ rezygnowanie z gromadzenia wody w gospodarstwie to niekorzystny skutek spowodowany modernizacją wsi. Dawniej bowiem gromadzono wodę opadową w beczkach, baliach czy innych zbiornikach. Dziś jednak znacznie bardziej zwraca się uwagę na wygląd oraz estetykę gospodarstwa, więc zwyczaj ten zaczął znikać. Ma to zmienić program gromadzenia wody w gospodarstwie, który pozwoli wykorzystać potencjał wody deszczowej na terenach wiejskich. Pomagają w tym specjalne zbiorniki do magazynowania deszczówki.

Najprostsza metoda to zbiornik na wodę ustawiony obok rynny spustowej. Wykorzystujemy wówczas zbiornik naziemny, który równie dobrze może być częścią ozdobną naszego ogrodu. Istnieją także nieco bardziej skomplikowane zbiorniki podziemne.

Jakie korzyści zyskasz, stawiając na takie rozwiązanie? Oprócz realnych oszczędności na zużyciu wody wodociągowej, przykładasz się także do poszanowania cennych zasobów wody pitnej. Ponadto, dofinansowanie takiej inwestycji od rządu wynosi aż do 80% kosztów poniesionych przez inwestora. Zaoszczędzone pieniądze zaś będziesz mógł przeznaczyć na rozwój swojego gospodarstwa.

Zmienna pogoda to jednak nie tylko szansa dla gospodarstwa na zebranie wody – jest też realnym zagrożeniem. Dlatego też Rolniku, zabezpiecz się przed zmienną pogodą – polisy ubezpieczeniowe dla rolników.

Ekologiczne nawozy w gospodarstwie rolnym

Regularne nawożenie gleb uprawnych jest konieczne, ponieważ są one ubogie w składniki pokarmowe, które są czerpane przez rośliny. Aby utrzymać i poprawiać żyzność gleb, niezbędne jest stosowanie nawozu. Jak jednak to zrobić, kiedy zależy nam na ekologii?
W takim wypadku warto postawić na nawozy organiczne w postaci materii lub robione z mieszanin substancji organicznych – zwierzęcych, ludzkich i roślinnych. W ich skład mogą wchodzić też odpady zwierzęce z przetwórstwa mięsnego, torf i biohumus oraz oczyszczone osady ściekowe. Biorąc pod uwagę, że większość nawozów stosowanych w rolnictwie nieekologicznym jest wytwarzana z minerałów (np. z fosforytu i wapna) lub produkowana przemysłowo (np. amoniak), możemy w ten sposób wyświadczyć środowisku sporą przysługę.

Secured By miniOrange