Gdy zdecydujemy się na wzięcie kredytu bankowego, musimy być przygotowani na przedstawienie szeregu dokumentów, które pozwolą nam go otrzymać. Większość formularzy znajdziemy na stronach internetowych poszczególnych banków, a w razie wątpliwości zawsze możemy dopytać o szczegóły bezpośrednio w placówce bankowej.

Podstawowe dokumenty

Podstawowe dokumenty, które należy przygotować dla banku to najczęściej:

  • Wypełniony wniosek kredytowy;
  • Dokument tożsamości (lub jego kserokopię);
  • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do użytkowania gospodarstwa rolnego;
  • Aktualna decyzja wydana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o przyznaniu dopłat (płatności bezpośrednich) lub wniosek o dopłaty i potwierdzenie wpływu dopłat na rachunek Klienta od płatnika dopłat;
  • Polisy ubezpieczenia OC rolników indywidualnych, budynków rolniczych, upraw;
  • Umowa kredytowa (z innego banku), podlegająca refinansowaniu wnioskowanym kredytem.

Dokumenty dodatkowe

Dodatkowo, jeśli zabezpieczeniem dla kredytu ma być hipoteka, potrzebna będzie wycena nieruchomości lub dokument potwierdzający jakość gruntów rolnych. W wypadku kredytów inwestycyjnych należy się także liczyć z przygotowaniem biznesplan, chociaż nie wszystkie banki wymagają jego opracowania. Bardzo często banki zastrzegają sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów lub pełnomocnictw.

Szczegółowy opis wszystkich dokumentów, które są konieczne przy uzyskaniu kredytu, można znaleźć na stronach internetowych oraz w placówkach bankowych.

Secured By miniOrange