Nawet 500 tys. zł pomocy mogą otrzymać rolnicy, którzy złożą wnioski w programie „Modernizację gospodarstw rolnych”. Zanim jednak złożymy wniosek warto się zapoznać z informacją, na jakiej podstawie ocenione będą dokumenty i kto ma większe szanse na otrzymanie pomocy.Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać do 20 marca. Zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa złożone przez rolników dokumenty zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Ochrona środowiska to priorytet

Agencja informuje, że w tegorocznej edycji programu najwyżej punktowane są inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu. Można za nie otrzymać maksymalnie 5 punktów. Od trzech do pięciu punktów można z kolei otrzymać za inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego.

Rolnik otrzyma także dodatkowe trzy punkty, jeśli w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40. Oceniane jest także uczestnictwo w unijnym systemie jakości – w tym wypadku można zdobyć od dwóch do czterech punktów. Co ciekawe zasady punktacji pozwalają także na przyznawanie punktów za inwestycje realizowane w niektórych województwach. Dlatego w miejscowym biurze agencji warto sprawdzić, czy nasz region pozwala na zdobycie dodatkowych punktów.

Lepiej sprawdzić dwa razy

Przed złożeniem wniosku lepiej wszystko bardzo dokładnie sprawdzić, bowiem jeśli zapomnimy o dołączeniu odpowiednich dokumentów nieodwołanie stracimy szansę na punkty. Urzędnicy nie wysyłają bowiem próśb o uzupełnienie dokumentacji lub złożenie wyjaśnień.

Do kolejnego etapu przejdą wniosku, które uzyskały minimum 1,5 punktu i następnie są one rozpatrywane w terminie 8 miesięcy od dnia pojawienia się na stronie agencji informacji o kolejności przysługiwania pomocy.