Dla każdego rolnika planującego inwestycje w gospodarstwie kluczowe jest zdobycie odpowiednich funduszy, ale pieniądze są jednak także potrzebne na codzienne prowadzenie biznesu. W bankach znajdziemy sporo różnego rodzaju kredytów skierowanych do rolników m.in. pożyczki na prowadzenie gospodarstwa, kredyty inwestycyjne oraz kredyty preferencyjne.

Kredyt na prowadzenie gospodarstwa

To jeden z najpopularniejszych kredytów znajdujących się w ofertach banków. Pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ale także np. na spłatę kredytu. Często jest to kredyt oferowany w rachunku bieżącym, a to oznacza, że wpływy na rachunek zaliczane są na spłatę kredytu i pozwalają na ponowne wykorzystanie środków.

Maksymalna kwota w tym rodzaju kredytu jest spora i wynosi od kilkuset tysięcy do 2 mln zł, a okres kredytowania to nawet 5 lat. Zabezpieczeniem jest w tym wypadku najczęściej hipoteka.

Kredyty inwestycyjne

Tego typu kredyty to najczęściej długoterminowe zobowiązania, których okres kredytowania wynosi nawet 30 lat. Pieniądze można przeznaczyć na różnego rodzaje inwestycje związane z sektorem rolnictwa np. zakup ziemi, maszyn i środków transportu, zakup urządzeń do produkcji rolnej oraz zakup, budowę lub modernizację budynków gospodarczych. Wysokość kwoty kredytu zależy w tym wypadku od typu planowanej inwestycji.

Rolnik, który chciałby wziąć tego typu pożyczkę, musi być przygotowany na posiadanie wkładu własnego oraz biznesplanu, który jednak nie jest wymagany, jeśli ocena zdolności kredytowej jest dokonywana na podstawie bieżących przychodów w gospodarstwie.

Często można także liczyć na dostosowanie spłaty do wpływów z produkcji oraz opóźnieniu rozpoczęcia spłat – nawet o 2 lata – do momentu osiągniecia zdolności produkcyjnej.

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne dla rolników funkcjonują w naszym kraju od ponad 20 lat. Celem inwestycji jest w tym wypadku powiększenie skali produkcji i jej unowocześnienie, obniżenie kosztów wytwarzania i dostosowania produkcji do potrzeb rynku. Dopłaty realizowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W zakresie stosowania dopłat do kredytów od 2015 roku Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa współpracuje z następującymi bankami: Bank Polskiej Spółdzielczości SA, SGB-Bank SA, Krakowski Bank Spółdzielczy, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Zachodni WBK SA i Pekao SA.

Kredyty takie mogą być przeznaczone m.in. na zakup i instalację maszyn, urządzeń i wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej. Co ważne zakup może obejmować zarówno maszyny i urządzenia nowe, jak i używane, przy czym te drugie nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych.

Kredyty preferencyjne dzielą się na kilka linii – w zależności od tego, do kogo są skierowane i na co można przeznaczyć pozyskane pieniądze. Szczegółowy ich opis można znaleźć w placówkach bankowych.