Unijne dotacje stały się jednym z podstawowych źródeł finansowania dla wszystkich rolników, którzy chcieliby rozwijać swoje gospodarstwa. Oferta ta nie dotyczy jedynie właścicieli olbrzymich gospodarstw, lecz także rolników gospodarujących dużo mniejszym majątkiem.

W realizowanym obecnie Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przewidzianych zostało aż osiem głównym obszarów, w ramach których można się ubiegać o dofinansowanie. Obejmują one m.in. premie dla młodych rolników czy dotacje na gospodarstwa położone na terenie obszarów objętych ochroną przyrody Natura 2000.

Co ważne dotację mogą również otrzymać osoby, które mają w planach modernizację lub rozwój małego gospodarstwa rolnego, którego wartość nie przekracza 10 tys. euro.

Kto może dostać pieniądze na rozwój?

W wypadku małych gospodarstw kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 60 tys. zł. Pieniądze może otrzymać osoba prowadząca działalność rolnicza na terenie nie mniejszym niż 1 ha, musi być również ubezpieczona w KRUS. Co ważne z tego typu dofinansowania nie mogą skorzystać osoby prowadzące także działalność gospodarczą.

Jeśli rolnik spełnia wszystkie te kryteria, to przygotowując się do złożenia wniosku musi także przedstawić biznesplan, w którym znajdzie się szczegółowy opis planowanej modernizacji.

Wniosków o dofinansowanie restrukturyzacji małych gospodarstw nie mogą jednak złożyć osoby, które w latach 2007-2013 korzystały z innych programów pomocowych m.in. pomoc dla młodych rolników lub „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Gdy jednak otrzymamy dofinansowanie pieniądze można przeznaczyć m.in. na zmodernizowanie i polepszenia produkcji produktów rolnych o charakterze żywnościowym bądź nieżywnościowym lub usprawnienia procesu sprzedaży płodów rolnych, które są wytwarzane w danym gospodarstwie.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się budowę budynków i budowli gospodarczych, zakup sprzętu i wyposażenia, inwestycje w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, pozyskanie nowych gruntów rolnych, zakup zwierząt hodowlanych oraz inwestycje w sady i plantacje.

Przyznanie dotacji narzuca także pewne obowiązki. Rolnicy muszą m.in. przez pięć lat realizować założenia biznesplanu, a skutkiem jego wykonania powinien wzrost wartości gospodarstwa do poziomu przynajmniej 10 tys. euro i o 20% wartości gospodarstwa w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie.