W dopłatach do kredytów Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa współpracuje z siedmioma bankami. Każdy z nich ma nieco inne zasady udzielania tego typu pożyczek, różnią się one także maksymalną wysokością kwoty, którą może otrzymać. Kilka cech jest jednak wspólnych.

Biznesplan to podstawa

Jednym z podstawowych warunków wymaganych przez większość banków – chociaż już nie przy każdym typie pożyczki – jest opracowanie biznesplanu. Dobrze wykonany dokument poddaje ocenie całe gospodarstwo, jego proces produkcji, zbytu produktów, koszty wytwarzania oraz przepływy pieniężne z uwzględnieniem dotychczasowych zobowiązań.

Opracowanie biznesplanu często bywa kosztowne, jeśli zlecimy je profesjonalistom, ale zazwyczaj warto ponieść dodatkowe koszty, bowiem może to na uchronić od późniejszego zbędnego wydawania pieniędzy i dodatkowego zadłużenia. Należy więc przyjąć, że rolnik, który nie przyłoży się do przygotowania biznesplanu może stracić kontrolę nad własną inwestycją.

Linia RR do dzieła!

Preferencyjna kredytowa RR przeznaczona jest dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego na inwestycje w rolnictwie i rybactwie z dopłatami do oprocentowania. 

Jak wszystkie tego typu kredyty charakteryzuje się ona atrakcyjnym oprocentowaniem i stosunkowo długim okresem kredytowania, a wysokość kredytu, który możemy uzyskać, dochodzi nawet do 8 mln zł.

Pieniądze pozyskane z tego kredytu nie mogą być przeznaczone na zakup użytków rolnych, budynków i budowli nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE oraz na zakup maszyn lub urządzeń, jeżeli w dniu sprzedaży mają więcej niż 5 lat lub zostały wcześnie nabyte przy udziale preferencji krajowych oraz UE.

Kredyty na wznowienie produkcji

Kredyty preferencyjne mogą być także przyznawana przeznaczona jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Służy temu linie kredytowe K01 i K02.

W tym wypadku wysokość dofinansowania wynosi nawet 8 mln zł, a pieniądze mogą otrzymać gospodarstwa rolne, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Chcąc poznać wszystkie szczegóły i zasady uzyskania kredytów preferencyjnych należy udać się do placówki bankowej, która współpracuje z Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.