„Polskie nasiona” to nazwa nowego konsorcjum, którego celem jest promocja odmian roślin rolniczych i ogrodniczych w kraju oraz na rynkach zagranicznych. Inicjatywa została już zgłoszona do akceptacji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wśród założycieli grupy są m.in. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB i Spółki Grupy IHAR oraz Instytut Ogrodnictwa. Założenie konsorcjum jest odpowiedzią na szeroką gamę nasion odmian roślin rolniczych i ogrodniczych oferowanych przez koncerny zagraniczne, których cena i jakość nie zawsze idą w parze z oczekiwaniami polskich rolników.

Zwiększyć udział polskich nasion na rynku

Założyciele grupy chcą m.in. zwiększenia udziału odmian polskiej hodowli w poszczególnych gatunkach na rynkach nasiennych krajowych i zagranicznych, zwiększania wykorzystania przez polskich rolników kwalifikowanego materiału siewnego oraz poszukiwania nowych rynków zagranicznych, na których materiał siewny odmian polskiej hodowli mógłby być konkurencyjny.

Warto podkreślić, że sektor hodowli roślin i nasiennictwa ma kluczowe znaczenie w poprawianiu efektywności produkcji roślinnej przez stałe dostarczanie krajowemu rolnictwu nowych odmian o poprawionych cechach plonowania, jakości i cechach użytkowych, dobrze zaadaptowanych do krajowych warunków klimatycznych i glebowych.

Co ważne hodowla roślin jest działalnością o wysokim poziomie innowacyjności. Mimo to szacuje się, że udział odmian krajowej hodowli w rynku nasiennym stanowi zaledwie ok. 50%.

Secured By miniOrange