Zmiany podatkowe w 2020, rok 2020 będzie intensywny pod względem zmian podatkowych. Odczują je zarówno podatnicy, jak i fiskus. Wprowadzone modyfikacje wg ustawodawcy mają uszczelnić system podatkowy i doprowadzić do zwiększenia wpływów budżetowych. Wiele nowych przepisów w życie weszło już od 1 stycznia 2020. Co warto o nich wiedzieć?

Zmiany podatkowe w 2020 – uszczelnianie systemu podatkowego

Pierwsze przepisy uszczelniające system podatkowy weszły w życie w 2019 roku. W 20202 ustawodawca kontynuuje te działania. Przykładem jest wprowadzenie białej listy płatników VAT. Jest to spis przedsiębiorstw będących czynnymi podatnikami podatku VAT. Zgodnie z wprowadzonym od 1 stycznia 2020 roku przepisem Podatnicy VAT obowiązani są do sprawdzania na dzień każdego przelewu powyżej 15 000 zł czy rachunek kontrahenta znajduję się na białej liście pod rygorem utraty prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Numer rachunku płatnika przedsiębiorca może sprawdzić na dedykowanej temu stronie internetowej. Ułatwieniem jest to, że program księgowy niektórych serwisów pozwala zrobić to automatycznie przy wystawianiu faktury.

Jeden numer konta do rozliczeń z fiskusem

Kolejną zmianą, którą odczują przedsiębiorcy, jest wprowadzenie jednego numeru konta do rozliczeń z fiskusem. Numer rachunku będzie indywidualny dla każdego przedsiębiorcy. To na niego właściciel firmy ma wpłacać należny podatek VAT, CIT i PIT, a także ewentualne odsetki wynikłe z opóźnień. Ma to uprościć wpłaty, przyspieszyć obsługę podatkową i wyeliminować pomyłki z przelewaniem środków na niewłaściwe konta urzędu skarbowego.

Deklaracja VAT w jednym pliku

Zmiany w przepisach podatkowych w 2020 roku zakładają likwidację obowiązku odrębnego składnia deklaracji VAT w obecnej formie i dotychczasowego pliku JPK VAT. Od 1 kwietnia duże przedsiębiorstwa, a od 1 lipca wszyscy pozostali będą składać JPK VAT w zmienionej formie, która nazywana jest JPK VDEK. Nowy plik połączy dotychczasową deklarację VAT oraz ewidencję VAT. Do tych zmian dostosować będą się musieli nie tylko przedsiębiorcy, ale i programy księgowe, które pomagają w prowadzeniu małej księgowości.

Nowa matryca i kwalifikacja towarów i usług

Po latach rozbieżności ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowej matrycy VAT. Ma ona wyeliminować różne stawki VAT dla podobnych produktów np. pieczywa, przypraw i owoców. Dzięki temu podatnikowi łatwiej będzie dokonać kwalifikacji towarów. Nowa matryca VAT nie tylko będzie przyjmowała jedną stawkę podatku dla wybranych kategorii produktów, ale i rozbuduje listę towarów objętych preferencyjnymi stawkami. Wskazuje się, że zmiany nastąpią w kwietniu 2020 roku.

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorców obowiązują nowe zasady wystawiania faktur do paragonów. W myśl znowelizowanych przepisów nie będzie można wystawić faktury VAT, jeśli na paragonie nie znajdzie się numer NIP nabywcy. Wprowadzenie tej modyfikacji ma zapobiec przypadkom wystawania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawianych przez innych klientów i odliczania ich od podatku VAT.

Ulga na złe dni w podatku dochodowym

Preferencja w zakresie ulgi na złe dni w 2020 roku obejmie podatek CIT – dotychczas ulga stosowana była tylko przy VAT-ie. Ulga na złe dni oznacza, że sprzedawcy dostaną możliwość pomniejszania podstawy podatkowej o zaliczane do przychodów wierzytelności, jeśli ta nie zostaną uregulowane lub zbyt w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności.

Secured By miniOrange