Jako jedyne, powszechnie stosowane źródło energii jest w pełni neutralne klimatycznie, ponieważ nie tylko oddaje dwutlenek węgla do atmosfery, ale w okresie wzrostu neutralizuje jego nadmiar. Drewno jest nie tylko bardzo ekologicznym, ale co równie ważne, łatwo dostępnym i ekonomicznym źródłem energii, z którego powinniśmy korzystać możliwie jak najczęściej.

Konieczność zamiany źródeł energii na bardziej ekologiczne jest oczywista dla wszystkich. Zmiany klimatu są faktem, a środowisko już je odczuwa, dlatego „czyste” źródła energii cieszą się coraz większą popularnością. Ich użycie zazwyczaj wymaga jednak budowy dodatkowej infrastruktury, która pozwoli przekształcić wiatr czy wodę w prąd. Turbiny wiatrowe, panele słoneczne czy elektrownie wodne coraz częściej urozmaicają nasz krajobraz, jednak konieczność ich utrzymywania sprawia, że nigdy nie będą w pełni neutralne klimatycznie. Z drewnem sytuacja wygląda zgoła inaczej. Las rośnie sam, a człowiek jedynie go dogląda oraz, gdy drzewa są gotowe do ścięcia, dokonuje minimalnej obróbki surowca, który później trafia do pieców i kominków. W naszym klimacie lasy rosną powszechnie, a ich braki można uzupełniać stosunkowo prosto i szybko, dzięki czemu unikamy negatywnego wpływu dalekobieżnego transportu na klimat.

Drewno bez dwóch zdań jest ekologicznym źródłem energii. By równocześnie było możliwie jak najbardziej wydajne, trzeba traktować je w odpowiedni sposób i przestrzegać kilku zasad.

Drewno – najbardziej ekologiczne źródło energii

Drewno z natury jest materiałem niepalnym, co oznacza, że dopiero odpowiednio wysoka temperatura, połączona z niską wilgotnością masy drzewnej, może sprawić, że zajmie się ogniem. Z tego powodu drewno przeznaczone do spalania trzeba odpowiednio przygotować – podzielić w szczapy i pozostawić do wyschnięcia, dzięki czemu będzie się palić znacznie lepiej. Optymalna wilgotność drewna przeznaczonego do spalania powinna wynosić 20 proc., a średnica polana około12 cm średnicy i 30 cm obwodu. Takie kawałki stosunkowo najszybciej gotowe będą do wykorzystania w domowym piecu czy kominku. Ponieważ proces suszenia drewna może potrwać kilka tygodni (przy dużych ilościach) warto składować je w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez wilgocią.

Drewno –  źródło energii w kominku

Kolejną, równie istotną kwestią, jest sposób spalania drewna w kominku. Wbrew pozorom to, w jaki sposób ułożymy drewno, ma ogromne znaczenie z punktu widzenia wydajności. Podczas gdy ognisko roznieca się zaczynając od podpalenia niewielkich szczapek, w kominku najpierw kłaść należy duże polana, na które później trafiać będą coraz cieńsze kawałki drewna. Każde kolejne „piętro” powinno składać się ze szczap ułożonych na krzyż. Trzymając się tej zasady sprawiamy, że dym powstający w wyniku wydzielania wilgoci resztkowej z drewna ulega wypaleniu, gdy przechodzi przez płomień. Tym samym przy spalaniu drewna emitowana jest minimalna ilość dymu i potencjalnie szkodliwych pyłów.