Tak jak w każdym innym biznesie, tak i w rolnictwie mogą pojawić się trudności zaburzające płynność prowadzenia działalności. Odpowiedzią na nie są kredyty dla zadłużonych rolników, które ułatwią świeży start, bez długów i strachu przed wierzycielami. Zobacz, co warto o nich wiedzieć.

Kredyty dla zadłużonych rolników – jakie masz możliwości?

  • Specyfika prowadzenie działalności gospodarczej sprawia, że ta branża stosunkowo często boryka się z problemami z płynnością finansową.
  • Sposobem na rozwiązanie trudności finansowych gospodarstwa rolnego może być jego oddłużenie poprzez wzięciem restrukturyzacyjnego kredytu dla rolnika.
  • Nie każdy rolnik może skorzystać z tego rozwiązania. Trzeba spełnić w tym celu określone wymagania.

Zadłużenie gospodarstwa rolnego – najczęstsze przyczyny

Rolnictwo to działalność w dużej mierze sezonowa, co może oznaczać kłopoty z wypłacalnością w miesiącach, w których zarobki są niewielkie lub w ogóle nie występują. Ich wysokość zależy również w dużej mierze od czynników, na które nikt nie ma wpływu, takich jak chociażby pogoda i temperatura otoczenia. 

To wraz z całym szeregiem innych powodów sprawia, że przejściowe problemy z płynnością finansową dotykają stosunkowo wiele gospodarstw rolnych. Część z nich radzi sobie z nimi i szybko staje na nogi. W przypadku innych problemy nawarstwiają się z każdym kolejnym miesiącem i rokiem, aż w końcu długi sięgają poziomu, z którego trudno wydostać się bez powzięcia specjalnych środków. Ewentualne łatanie dziur w budżecie kredytami i chwilówkami pomoże tylko w krótkiej perspektywie, ale bardzo szybko doprowadzi do pętli zadłużenia.Wydostanie się z niej może Ci zająć całe lata, a i tak nie uda się bez chęci i determinacji z Twojej strony.

Oddłużanie gospodarstwa rolnego – kredyt restrukturyzacyjny

Podobnie jak w przypadku każdego innego przedsiębiorcy, tak i rolnik może skorzystać z szansy na ratowanie własnego biznesu i majątku poprzez restrukturyzację zadłużenia. Co możesz zyskać, decydując się na skorzystanie z tego rozwiązania?

Największą korzyścią jest bez wątpienia rozłożenie długu na raty w takiej wysokości, która leży w zasięgu Twoich możliwości. To z kolei umożliwi Ci uporanie się z problemami finansowymi bez ryzyka popadnięcia w pętlę zadłużenia. Tym samym będziesz mógł kontynuować swoją działalność bez obawy o utratę gospodarstwa rolnego.
Niewątpliwym atutem restrukturyzacyjnego kredytu dla rolników jest także wsparcie, jakie zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki niemu spłata zadłużenia może stać się jeszcze prostsza, a uporanie z długami znacznie szybsze niż gdybyś spłacał je całkowicie własnymi siłami. Wsparcie Agencja polega na partycypacji w spłacie odsetek kredytu przeznaczonego na spłatę zadłużenia. Kredytobiorca będzie pokrywać zaledwie 2% odsetek. Opłacenie reszty z nich będzie po stronie tej instytucji.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z kredytu dla zadłużonych rolników?

Nie da się ukryć, że oddłużenie gospodarstwa rolnego przy pomocy restrukturyzowanego kredytu dla zadłużonych rolników jest bardzo korzystną opcją. W związku z tym zdecydowanie nie brakuje osób chętnych do skorzystania z tej opcji, aby pozbyć się problemów finansowych i odzyskać utraconą płynność.

Niestety, nie każdy rolnik może liczyć na takie wsparcie w walce o utrzymanie własnego gospodarstwa. Aby móc otrzymać taką pomoc, musisz spełnić szereg warunków. Najważniejsze z nich zebraliśmy poniżej.

  • Gospodarstwo rolne może być prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną. Oznacza to, że rolnik może prowadzić działalność gospodarczą, ale nie jest to konieczne.
  • Siedziba gospodarstwa musi znajdować się na terenie Polski.
  • Właściciel gospodarstwa musi spełnić wymagania z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333). Powinien też być mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą. Wymagania dotyczące rozmiaru przedsiębiorstwa precyzuje załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
  • Działalność rolna powinna być prowadzona od co najmniej 3 lat. 
  • Rolnik musi zmagać się z poważnymi problemami finansowymi. Ich stopień zaawansowania określają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.). Co istotne, ich wysokość nie może przekroczyć 5 milionów, bo taka jest maksymalna kwota, jaką można uzyskać w ramach tego kredytu.
  • Aby móc skorzystać z tego rozwiązania, kredytobiorca musi zebrać wkład własny o określonej wysokości. Jeśli jest mikro lub małym przedsiębiorcą, będzie to 25% kosztów restrukturyzacji jego zadłużenia. W przypadku średnich przedsiębiorców kwota ta jest nieco wyższa i stanowi równowartość 40% długu, jaki ma zostać zlikwidowany przy użyciu kredytu restrukturyzacyjnego.

Kredyty dla zadłużonych rolników – jakie masz możliwości?

Pamiętaj o tym, że każdy przypadek jest inny. Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z restrukturyzacyjnego kredytu dla zadłużonych rolników przemyśl dobrze swoją sytuację i zastanów się, czy to na pewno najlepsza opcja dla Ciebie. Możesz też skontaktować się doradcą finansowym i poprosić go o pomoc w znalezieniu najlepszego rozwiązania Twoich problemów.