Każda osoba posiadająca formalny status rolnika jest prawnie zobowiązana wykupić ubezpieczenie OC oraz na budynki i uprawy rolne. Oprócz pakietu obligatoryjnego można zapewnić sobie także szereg ubezpieczeń dobrowolnych,  w tym na życie rolnika i jego rodziny. Zapewniamy, że warto skorzystać z tej opcji. Przeczytaj nasz informator i bądź przezorny –  zadbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.Ubezpieczenia rolne – pakiet obowiązkowy

Prawo reguluje tylko trzy kwestie związane z ubezpieczeniami w sektorze rolniczym. Po pierwsze, właściciel lub dzierżawca gospodarstwa o powierzchni większej niż 1 ha musi mieć polisę OC ze względu na sam fakt posiadania obszaru rolnego. Z OC wypłacane jest odszkodowanie osobom trzecim, którym stanie się krzywda (osobista bądź materialna) na twoim terenie. Po drugie, należy ubezpieczyć budynki rolne wchodzące w skład gospodarstwa, aby uchronić je od zdarzeń losowych, np. pożaru, powodzi, huraganu etc. Po trzecie, jeśli otrzymałeś unijną dopłatę obszarową, powinieneś wykupić ubezpieczenie dla określonego rodzaju upraw rolnych. Za niedotrzymanie któregoś z tych obowiązków grożą kary finansowe sięgające kilkuset złotych.

Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników

Właściciele gospodarstwa czasem decydują się także na ponadprogramowe ubezpieczenia, a są to m.in.: Agrocasco, czyli pakiet na maszyny rolnicze, ubezpieczenie pasiek, hodowli i chowu stawowego ryb, zwierząt futerkowych czy drobiu. Warunki każdej z tych umów określa dokładniej firma ubezpieczeniowa. Do tej kategorii należy zaliczyć także ubezpieczenie na życie rolnika i jego rodziny. Wielu gospodarzy niestety bagatelizuje tę kwestię i przedkłada sprawy materialne nad zdrowotne, co może skutkować prawdziwą tragedią bez najmniejszej rekompensacji w postaci odszkodowania.

Ubezpieczenie na życie rolnika i jego rodziny – dlaczego warto?

Być może nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że rolnicy są jedną z grup narażonych na nieszczęśliwe wypadki podczas pracy, a tym samym na poniesienie uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Ciężki wysiłek fizyczny, obsługa maszyn rolniczych i przebywanie w otoczeniu zwierząt hodowlanych  to czynniki, które zwiększają ryzyko kontuzji lub choroby. Zagrożony jest nie tylko sam gospodarz, ale pośrednio także jego domownicy, dla których nierzadko jedynym źródłem utrzymania jest właśnie gospodarstwo rolne. Co w przypadku, kiedy właściciel okaże się niezdolny do dalszego prowadzenia działalności? Na te i inne ewentualności przewidziano pakiet ubezpieczeń na życie oraz zdrowie rolnika i jego bliskich.Warunki umowy o ubezpieczenie na życie i zakres ochrony

Standardowo ubezpieczenie obejmuje osoby, które zgodnie z ustawą z 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników nazywają się rolnikami – od 16 do 65 lat dla mężczyzn oraz od 16 do 60 lat dla kobiet – a także osoby, które nazywają się domownikami rolników – powyżej 16 lat. Zakres świadczeń indywidualnych dotyczy nie tylko najpoważniejszych zdarzeń skutkujących śmiercią, ale także wszelkiego ryzyka, które może zaważyć na zdrowiu gospodarza. Są to nagłe wypadki przy pracy oraz choroby w dalszej perspektywie utrudniające prowadzenie gospodarstwa, takie jak nowotwory, zawał serca, udar mózgu, ciężkie oparzenia czy też bruceloza, częsta przypadłość rolników. W skład umowy wchodzą także świadczenia rodzinne, czyli przykładowo od śmierci małżonka, rodzica, teścia lub dziecka ubezpieczonego, od urodzenia i osierocenia dziecka, od wypadku lub choroby jednego z domowników gospodarza.

Pakiet ubezpieczeń na życie – różne warianty i oferty dostępne na rynku

Wysokość świadczeń i okres karencji mogą różnić się w zależności od wybranej opcji. Rolnik może ubezpieczyć się na życie w instytucji państwowej – w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – albo prywatnie, w jednej z niezależnych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Większość z nich oferuje podstawowy pakiet, przydatny w każdego rodzaju pracy, ale istnieją także umowy skierowane specjalnie do właścicieli gospodarstw rolnych, np.  w firmie Concordia Ubezpieczenia. Zazwyczaj mamy do wyboru kilka wariantów, z czego najbardziej korzystne są pakiety grupowe dla rodzin, obejmujące minimum 5 osób. Oczywiście warto dokładnie przyjrzeć proponowane oferty i dopasować ubezpieczenie do potrzeb swoich oraz swoich bliskich.

Susza 2018 – formy pomocy

Zgodnie z deklaracją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rolnicy, po oszacowaniu strat w uprawach przez komisje powołane przez wojewodę właściwego ze...

Rolnik musi być też sprawnym księgowym

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to nie tylko zajmowanie się hodowlą i uprawami, lecz także zarządzanie finansami. Gospodarze muszą wiedzieć, jak zaplanować...

Premie dla młodych rolników – bezzwrotna pomoc gotówkowa

Będąc młodym człowiekiem, który dopiero rozpoczyna przygodę z własnym biznesem, ciężko jest zrobić cokolwiek bez kapitału. Z drugiej strony, jak zdobyć...

Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa – czym jest, jaką pełni rolę?

Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa to forma wsparcia dla rolników. Miał on rozpocząć swoją działalność w styczniu 2019, jednak do dnia dzisiejszego nie...

Wykorzystanie dronów w rolnictwie

W ostatnich latach coraz powszechniejsze stało się użycie dronów, zarówno do użytku prywatnego, jak i profesjonalnego. Znane jest wykorzystywanie dronów jako...

Aplikacja e-wniosek – szybszy sposób na składanie dokumentów

W dobie Internetu, aplikacji i płatności mobilnych naturalne jest wybieranie procesów opartych na optymalizacji działań. Aplikacja e-wniosek jest szybkim...