Grudzień to nie tylko gorący okres świąteczny. To również czas na składanie wniosków na dofinansowanie z projektów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przyszły rok. Szczególnie, że będzie to ostatni rok specjalnego programu Unijnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.  O jakie dotacje mogą się starać rolnicy i na co dostaną pieniądze? Jakie są terminy i stawki? Sprawdź naszym poradniku.

Dotacje na Rolniczy handel detaliczny

Do 20 grudnia można składać wnioski do ARiMR na rozwój lub podjęcie działalności rolniczego handlu detalicznego. Rolnicy mogą się starać o zwrot nawet 50% kosztów kwalifikowanych, które poniósł na realizację inwestycji. Jednak cała kwota dotacji nie może przekroczyć 100 tys. zł.  O dofinansowanie mogą się starać rolnicy lub ich małżonkowie, którzy są ubezpieczeni w KRUS.

ARiMR pokrywa części wydatków na prowadzenie lub założenie działalności przetwórczej oraz sprzedaż detaliczną produktów przetworzonych i zbywalnych, są to między innymi:

 • przetwory z owoców i warzyw, np. soki, kiszonki, dżemy;
 • produktu mleczne, np. jogurty, sery, śmietana
 • przetwory zbożowe: kasz, mąki, płatki
 • wędliny.

Pieniądze mogą zostać przeznaczone między innymi na zakup:

maszyn oraz urządzeń do przetwarzania produktów rolnych;

aparatura pomiarowa;

urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności;

koszty budowy lub modernizacji budynków;

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów na zakup:

 • środków transportu,
 • maszyn używanych
 • urządzeń do sprzętu.

 

500 tys. zł dofinansowania na program inwestycyjny dla gospodarstw na obszarach Natura 2000

Do 28 grudnia rolnicy mogą składać wnioski na dofinansowanie w ramach projektu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. O pomoc mogą się starać rolnicy, których łączna użytków trwałych zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 przekracza 1 ha. Dofinansowanie może wynieść do 50% lub w przypadku młodych rolników 60% planowanej inwestycji. Maksymalna kwota, o którą mogą się starać rolnicy na jedno gospodarstwo to 500 tys. zł, a jej ostateczna wysokość zależna jest od planowanych działań.

Celem programu jest ułatwienie rolnikom prowadzenia działalności na obszarach z podwyższonymi standardami środowiskowymi na terenach objętych planem Natura 2000. Inwestycje mają prowadzić do utrzymania trwałych użytków zielnych.

Pieniądze mogą zostać przeznaczone więc między innymi na:

 • budowę i inwentaryzację budynków inwentarskich
 • zakup maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych,
 • urządzeń do pojenia zwierząt
 • urządzeń przechowywania pasz.

Specjalna dotacja na ochronę wód przed azotynami – nawet do 100 tyś. zł

Specjalny projekt ARiMR zakłada wsparcie finansowe dla rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarczych. Dofinansowanie może stanowić 50% kosztów inwestycji, zaś w przypadku młodych rolników aż 60%. Jednak maksymalna kwota przeznaczona na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć 100 tyś. zł.

Celem dotacji jest ochrona wód podskórnych i gruntowych przed przenikaniem szkodliwych związków azotowych, pochodzących ze źródeł rolniczych. Pieniądze mogą być przeznaczone na takie inwestycje jak budowa, przebudowa lub zakup:

 • zbiorników do przechowywania nawóz naturalnych płynnych;
 • płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych;
 • zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek;
 • nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Dofinansowania nie otrzymają właściciele:

 • ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk;
 • trzody chlewnej powyżej 2 tyś stanowisk dla świń.

To tylko część projektów pomocy rolnikom na 2020. Więcej informacji znajduje się na stornie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.