Tworzenie nowoczesnych gospodarstw rolnych. Wszystko ulega zmianom. Tej zasadzie podlegają również gospodarstwa rolne, które obecnie są narażone na duże starty w plonach w wyniku coraz silniej widocznych zmianach klimatu. Potrzebne są więc inwestycje w rozwój gospodarstw rolnych by były konkurencyjne na rynku polskim oraz europejskim, a także przynosiły dochody. W co obecnie najchętniej inwestują rolnicy? Jakie nowoczesne pomysły warto zastosować? Sprawdź w tym artykule.

Tworzenie nowoczesnych gospodarstw rolnych, najczęstsze inwestycje

Większość polskim gospodarstw rolnych posiada obszar około 10 – 20 hektarów. Z licznych badań i ekspertyz wykonanych w kraju oraz za granicą wynika, że najbardziej dochodowe gospodarstwa rolne to te przekraczająca 50 hektarów. W związku z tym coraz więcej rolników, stawiających o rozwój kupuje nowe ziemie rolne zwiększając powierzchnię upraw. Innym rozwiązaniem, z którego korzystają rolnicy, szczególnie jeśli nie stać ich na zakup ziemi, jest zakładanie spółdzielni rolniczych. Są to autonomiczne zrzeszenia rolników, umożliwiające kooperację oraz koncentrację środków. Dzięki temu możliwa jest poprawa wyników gospodarczych, zwiększenie produkcji rolnej oraz wyeliminowanie pośredników. Co w efekcie daje rolnikom znacznie większe zyski. Rolnicy również chętnie inwestują w zakup maszyn rolniczych, które stanowią podstawę funkcjonowania każdego gospodarstwa rolnego. Inwestycje te stanowią podstawę każdego rolnika, a z jakich innowacji i technologii warto korzystać?

Innowacyjne rozwiązania technologiczne w gospodarstwach rolnych

Nowoczesne technologie, których z korzystamy obecnie na co dzień, zaczynają być stosowane w prowadzeniu gospodarstw rolnych. Wykorzystywane są między innymi do upraw roślin rolnych oraz trzody chlewnej. Coraz powszechniejszy staje się termin „rolnictwa precyzyjnego”. Opartego na takich technologiach jak: drony czy satelity. Umożliwiają one zbieranie dokładnych danych o jakości i kondycji uprawianych na polach roślin, dzięki czemu można podejmować bardziej świadome decyzje o kolejnych etapach ich hodowli. Lokalizatory GPS zaś umożliwiają dość precyzyjne, automatyczne prowadzenie maszyn i ciągników rolniczych.

W hodowli trzody chlewnej zaczynają być wykorzystywane specjalne czujniki pozwalające na indywidualne śledzenie zwierząt, monitoring ich stanu zdrowia oraz zbieranie danych. Dodatkowo mogą one ostrzegać o możliwych chorobach, poziomie spożycia wody i pokarmu oraz innych czynnikach wpływających na jakość hodowli zwierząt.

Powyższe przykłady to tylko niektóre technologiczne rozwiązania wspierające pracę rolników, z których warto korzystać.

Moda na ekologiczne gospodarstwa rolne

Rolnicy to grupa, która najbardziej odczuwa skutki zmian klimatycznych w przyrodzie. Coraz częściej muszą się borykać z suszami lub ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, dlatego rozumieją, że gospodarstwa muszą stawiać również na ekologię. Certyfikowane gospodarstwa rolne muszą kierować się zasadami ekologicznej uprawy rolnej tzn.:

  • zwiększać żyzności gleby,
  • stosować substancje naturalne i wolno rozpuszczalne nawozy mineralne pochodzenia, naturalnego,
  • stosować środki produkcji pochodzące z produkcji ekologicznej,
  • chów musi być zwierząt zgodny z wymaganiami gatunku,
  • wykluczyć stosowanie GMO i produktów wytworzonych z GMO lub przy ich użyciu.

Oczywiście prowadzenie ekologicznego gospodarstwa rolnego wymaga poświęcenia znaczeni większej uwagi i kosztów. Rolnicy mogą liczyć jednak na różnorodne dopłaty od Państwa oraz Unii Europejskiej. Warto również pamiętać, że produkty z ekologicznych gospodarstw mają znacznie wyższe ceny sprzedaży a chętnych na nie jest coraz więcej.

Ekologiczne rozwiązania w gospodarstwie rolnym to również wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słońca – ogniwa fotowoltaiczne, wiatru i wody, bio paliwa, czy tez wykorzystywanie roślin przydatnych do celów energetycznych. Warto pamiętać, że działania pro ekologiczne w rolnictwie są wspierane finansowo prze Państwo oraz UE.

Tworzenie nowoczesnych gospodarstw rolnych to przyszłość dla polskiego rolnictwa.