Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy podpisały porozumienie dotyczące powstania konsorcjum „Grupa Polska Genetyka”. Ma ono prowadzić m.in. prace rozwojowe w zakresie postępu genetycznego w krajowej populacji zwierząt gospodarskich.

Jak napisano w dokumencie dodatkowymi celami porozumienia są uzyskanie zdecydowanej dominacji krajowych zasobów genetycznych na rodzimym rynku hodowlanym. Dokonanie jakościowego przeskoku w postępie hodowlanym, wzrost efektywności produkcji i wartości sektora hodowli oraz wyznaczenie nowych kierunków rozwoju hodowli zwierząt.

Udoskonalić materiał genetyczny

Obie jednostki zdecydowały także o podjęciu wspólnych działań, takich jak np. prowadzenie systemu informatycznego grupy w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej. Wdrożenie programu zwalczania chorób zwierząt, upowszechnianiu wiedzy z zakresu hodowli zwierząt, upowszechnianie programów żywieniowych w chowie i hodowli bydła czy też prowadzenie oceny genomowej młodych osobników.

Dyrektor generalny KOWR przyznał, że krajowy potencjał hodowli zwierząt potrzebuje wsparcia ze strony nauki, a instytut posiada bardzo nowoczesne metody rozrodu zwierząt. Dzięki temu materiał genetyczny, którym dysponują spółki KOWR może zostać udoskonalony, a następnie wdrożony do masowej produkcji. Dzięki temu trafi do polskiego rolnika, a na tym sygnatariuszom porozumienia najbardziej zależy.