Przed decyzją o zakupie ziemi stają zarówno rolnicy, którzy szukają nowych sposobów na rozwój swojego gospodarstwa jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją karierę w tej branży. Warto pamiętać, że w zakupie ziemi można skorzystać z kredytów preferencyjnych.

Popularna linia MRcsk

Jednym z popularniejszych kredytów skierowanych do młodych rolników są pożyczki z linii MRcsk, które mogą być przeznaczone na zakup użytków rolnych z dopłatami do spłaty kapitału.

Charakteryzują się oną dość wysoką kwotą kredytu – nawet do 5 mln zł, długim okresem kredytowania, a spłata części kapitału ze środków ARiMR odbywa się w kilku ratach.

Kredyt z tej linii może otrzymać osoba, która ma nie więcej niż 40, posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem lub zobowiąże się do ich uzyskania w ciągu 3 lat i rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, jako kierujący tym gospodarstwem.

Warto pamiętać, że kredyt z tej linii nie może być przeznaczony na zakup użytków rolnych nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale preferencji krajowych oraz UE, nie może być udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów.

Przed otrzymaniem pieniędzy należy wypełnić szereg wymaganych przez bank dokumentów, przygotować biznesplan i liczyć się z kontrolami – często jeszcze przed otrzymaniem pozytywnej decyzji o przyznaniu kredytu.

Linia Z

Innym typem kredytu inwestycyjnego są kredyty z linii Z przeznaczone na zakup rolnych z dopłatami do oprocentowania w formie pomocy de minimis.

Mogą go otrzymać osoby fizyczne z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność rolniczą.

Warunki uzyskania tego typu kredytu są bardzo podobne do poprzedniej linii – również trzeba przygotować biznesplan, wypełnić wszystkie wymagane przez bank dokumenty, a także przedstawić dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń.

Listę banków współpracujących, które oferują kredyty preferencyjne dla rolników, można znaleźć na stronie Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Secured By miniOrange