Pomoc w zarządzaniu uprawami, magazynem, finansami i hodowlą, to główny cel oprogramowania „RolnikON”, z którego mogą korzystać wszyscy właściciele gospodarstw rolnych. Dostęp do danych można uzyskać z każdego miejsca posiadającego dostęp do Internetu.

Modułowa budowa

Program został stworzony dla osób, które chcą zwiększać efektywność swojej działalności rolnej w prosty i przyjemny sposób. Składa się z blisko 30 modułów, które podzielona na trzy główne grupy: aplikacje pomocne w uprawach, hodowli oraz pozostałe, które pozwalają m.in. na zarządzanie parkiem maszyn, finansami czy magazynem.

Wśród przydatnych rozwiązań znalazły się m.in. kalkulator nawozów mineralnych, który pozwala m.in. policzyć dawkę nawozu czy składnika potrzebną na 1 hektar lub całe pole oraz archiwum pól, które pozwala na przechowywanie historii pól w długim okresie, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie oddzielnych historii każdego sezonu oraz zmiana rozłożenia upraw każdego roku. To rozwiązanie jest szczególnie istotne w przypadku dużych gospodarstw, które często zmieniają układ swoich pól.

Z kolei programy dostępne w module hodowli podzielone zostały na cztery grupy ze względu na rodzaj trzymanych zwierząt. Mamy więc tutaj hodowlę bydła, trzody chlewnej, kóz oraz owiec.  Program pozwala m.in. zaplanować żywienie zwierząt oraz prowadzić historię stada.

Dane są bezpieczne

Producent programu zapewnia, że dane wprowadzane do systemu są całkowicie bezpieczne. W trakcie ich przesyłania bezpieczeństwo zapewnia wprowadzony certyfikat SLL, który zabezpiecza połączenie. Informacje przechowywane na koncie użytkownika dostępnie są wyłącznie dla niego. Dodatkowo sama baza danych użytkowników jest zarejestrowana w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Pakiet dostosowany do potrzeb

Oprogramowanie „RolnikON” dostępne jest w trzech różnych pakietach. Wersja Standard kosztuje 15 zł miesięcznie, wersja Premium 28 zł za miesiąc, a ceny wersji biznes zaczynają się od 500 zł za rok. Poszczególne warianty różnią się liczbą dostępnych modułów.

Jeśli ktoś chciałby sprawdzić, jak w praktyce sprawdzają się wszystkie aplikacje, to dostępna jest bezpłatna czternastodniowa wersja, z której można korzystać po zarejestrowaniu się na stronie  https://rolnikon.pl/.